GIWK

golden-arrow

Kampania edukacyjna

logoGIWK
Klient: GIWK

Realizacja:
CGI Production & Strategy: BE7
Executive Creative Director: Adam Diakowski
Art Director: Maciej Sznitowski
Digital Artists: Arkadiusz Wawrzyniak, Maciej Sznitowski, Adam Diakowski
Digital 3D Artists: Adam Diakowski, Arkadiusz Wawrzyniak
Strategy: Paulina Trędowska
Copy: Paulina Trędowska

/ Zadanie

Agencja BE7 została zaproszona przez Gdańską Infrastrukturę Wodno-Kanalizacyjną do wzięcia udziału w ogólnopolskim przetargu. Naszym zadaniem było stworzenie KV wraz hasłem oraz opracowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej promującej inwestycje Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego etap II.

/ Rezultat

Projekt składa się z dwóch części o zdywersyfikowanych celach. W związku z tym dla wiosennej i jesiennej odsłony kampanii przygotowaliśmy osobne kreacje, odpowiadające założeniom realizowanym na danym etapie. Wykorzystanie dedykowanej postaci eksperta kucharza/ogrodnika, podkreśliło edukacyjny charakter kampanii. Proste i sugestywne slogany doskonale uzupełniały przekaz. Pod kątem wybranych mediów przygotowaliśmy również zoptymalizowany plan marketingowy.

Głównym celem promocji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego w 2014 roku jest wzrost świadomości mieszkańców w zakresie poprawy jakości wody na terenie Gdańska, jej zdrowotności i bezpieczeństwa oraz poinformowanie o korzyściach płynących z tytułu zwiększenia skanalizowania miasta i rozwoju technologii pozwalającej na ekologiczne gospodarowanie ściekami.

GIWK-01

Lekka, przyjazna i nieco odrealniona stylistyka wyróżnia przekaz na tle typowych kreacji opartych na zdjęciach.

W obydwu odsłonach kampanii wykorzystujemy wykreowaną specjalnie na potrzeby akcji postać bohatera. Pomysł, szkic, ilustracja oraz wykonanie modelu 3D był dziełem naszego zespołu. Takie rozwiązanie daje nam ogromne możliwości kształtowania przekazu oraz rozszerzania w przyszłości ról postaci. Zmiany mogą dotyczyć ustawienia, strojów i atrybutów jakimi się posługuje. Elementy tła również zostały wykonane przez nas od podstaw metodą CGI, co pozwala na dowolne kształtowanie perspektywy.

GIWK-02

GIWK-03

GIWK-04

Reklama społeczna musi być łatwa do zapamiętania
i skojarzenia z tematem prowadzonej akcji.
Powinna budować przyjazny wizerunek projektu.
 

GIWK-05

Etap pierwszy:
Head Chef nie może się mylić…

W wiosennej odsłonie kampanii społeczno-informacyjnej skupiliśmy się na podkreśleniu jakości i dobrego smaku gdańskiej wody. Hasło ma przede wszystkim zaciekawić oraz zwrócić uwagę na regionalność projektu. W sloganie brak waloryzujących przymiotników takich jak: „najlepsza”, „doskonała”, „wyborna”. Odbiorcy nie trzeba zapewniać, że woda jest i krystaliczna i czysta, wystarczy powiedzieć, że smakuje…

GIWK-06

Badania pokazują, że lepiej reagujemy na hasła,
które zachęcają nas do subiektywnej weryfikacji.
Wyrazisty element
jakim jest postać szefa kuchni,
przyciąga uwagę i uwiarygadnia przekaz.
 

GIWK-07

GIWK-08

Etap drugi:
Każdy działkowiec wie najlepiej, że…
 

GIWK-09

Hasło jest spójne dla pierwszej i drugiej odsłony kampanii. Powtórzenie wskazuje na rejon, którego dotyczy kampania oraz odwołuje się do tematu przewodniego, utrwalając te informacje w świadomości odbiorcy. Drugi wers jest bezpośrednim nawiązaniem do etapu projektu.

GIWK-10

Na jesieni podkreślamy ekologiczny aspekt Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II. Zwiększenie skanalizowania miasta eliminuje ryzyko skażenia gleby oraz zagrożenia chorobotwórcze. Dotyczy to całego terenu Gdańska, który został objęty programem ekologicznego gospodarowania ściekami.

GIWK-10

GIWK-10

Plan mediowy kampanii

GIWK13-13

I ETAP Prasa: dzienniki regionalne, w regionalne wydania dzienników ogólnopolskich
Zasięg: 1+ w grupie docelowej

Outdoor: tablice o powierzchni minimum 18 m2, wszystkie oświetlone
Zasięg: Gdańsk
Internet: witryny/portale zarówno regionalne o zasięgu na województwo
pomorskie, jak i ogólnopolskie, z geotargetowaniem reklamy na obszar
Trójmiasta. Capping = 3

I ETAP = 50% budżetu
Reklama prasowa >20%
Outdoor > 20%

II ETAP
Prasa: dzienniki regionalne, w regionalne wydania dzienników ogólnopolskich
Zasięg: 1+ w grupie docelowej

Radio: regionalne/lokalne rozgłośnie radiowe
Zasięg: 3+ w grupie docelowej

Internet: witryny/portale zarówno regionalne o zasięgu na województwo
pomorskie, jak i ogólnopolskie, z geotargetowaniem reklamy na obszar
Trójmiasta Capping = 3

II ETAP = 50% budżetu
Reklama prasowa >20%
Radio > 13%

 

Do strategicznych założeń kampanii należało zaplanowanie działań marketingowych, z zapewnieniem 40 % rozpoznawalności i znajomości
projektu
wśród dorosłych mieszkańców Gdańska.

Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy Trójmiasta, w wieku powyżej 16 lat.
Cele dodatkowe obejmowały promowanie programów unijnych, wzrost poparcia
dla inwestycji rozwijających gospodarkę wodno-ściekową w mieście,
zbudowanie świadomości środowiskowego charakteru projektu i jego znaczenia
ekologicznego wśród mieszkańców.

Pierwsza – wiosenna odsłona kampanii obejmowała prasę, internet i outdoor.
W jesiennej części projektu nośniki zewnętrzne zastąpiła reklama radiowa.


GIWK14-14

GIWK-15